Privacyverklaring CompanyPass B.V.
Inleiding

Voor CompanyPass is uw privacy belangrijk. Wij houden ons dan ook aan de privacywet, deze noemen wij in onze privacyverklaring de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Wij adviseren u onze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen zodat u begrijpt hoe wij persoonsgegevens gebruiken.

Onder persoonsgegevens worden verstaan alle gegevens met betrekking tot een identificeerbaar persoon. De naam, een adres, een e-mailadres, telefoonnummer en het IP-adres van een persoon zijn allemaal voorbeelden van persoonsgegevens.

CompanyPass heeft een aantal programma’s waarbij wij op enig moment van u, als consument, persoonsgegevens nodig hebben en opslaan. In onze privacyverklaring leggen wij u puntsgewijs uit welke gegevens wij opslaan, voor welke doeleinden wij deze gegevens opslaan, voor hoelang wij deze gegevens opslaan en de rechten die u als consument heeft als het gaat om uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

CompanyPass kan de volgende gegevens opslaan en verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw personeelsnummer
Doelomschrijving, waarom heeft CompanyPass uw gegevens nodig?

CompanyPass verwerkt uw persoonsgegevens natuurlijk niet zomaar, maar met een duidelijk doel. Uw naam en adresgegevens worden gebruikt voor het toesturen van producten welke u via één van onze programma’s kunt bestellen. Via het door u opgegeven e-mailadres kunnen wij u aangekochte e-tickets of digitale cadeau cards toesturen, u informeren over de voortgang van uw bestelling of kunnen wij contact met u opnemen, als er onverhoopt iets zou zijn met uw bestelling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres voor het toesturen van de nieuwsbrief, als u zich hiervoor heeft aangemeld. Uw telefoonnummer gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen als er iets is met uw bestelling. Indien uw werkgever werkt met een personeelsnummer, dan gebruiken wij die als loginnaam van uw inlogcombinatie om toegang te krijgen tot CompanyPass.

Hoe lang bewaart CompanyPass uw gegevens?

CompanyPass bewaart uw persoonsgegevens in haar beveiligde database. Uw gegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van het collectieve abonnement dat uw werkgever heeft op CompanyPass. Bestelgegevens worden standaard niet langer bewaard dan de geldende wettelijke garantietermijn op de door u bestelde producten. Na het verlopen van deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd en de betreffende order wordt geanonimiseerd.

Er zijn uitzonderingen op de hiervoor genoemde bewaartermijn. In geval er geen wettelijke garantietermijn van toepassing is (zoals bij cadeau cards en e-tickets) worden uw gegevens na maximaal drie maanden uit onze database verwijderd.

U kunt zich aanmelden op onze nieuwsbrief. Via de digitale nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van leuke acties en aanbiedingen. U kunt zich hiervoor ook ieder gewenst moment weer afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief automatisch toegevoegd aan de lijst met abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u zich weer afmeldt voor de nieuwsbrief.

Delen van uw persoonsgegevens met derden?

Voor het toesturen van bestelde producten dienen wij in sommige gevallen een (deel) van uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden (leveranciers en logistieke partijen). Met elk van deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten aangegaan zoals bedoeld in de AVG.

CompanyPass verstrekt uw persoonsgegevens dus alleen maar aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. De enige uitzondering hierop is als wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

CompanyPass maakt gebruik van Google Analytics. Wij doen dit om zo bij te houden hoe gebruikers onze websites gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De informatie welke wij op deze manier verkrijgen, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op dataservers in de Verenigde Staten van Amerika. Voor meer informatie hierover kunt u het privacy-beleid van Google lezen. Op deze pagina vindt u het privacy-beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de website aan CompanyPass te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CompanyPass heeft hier geen invloed op.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. CompanyPass gebruikt diverse soorten cookies. In eerste instantie functionele cookies. Deze (noodzakelijke) cookies zorgen ervoor dat de betreffende website naar behoren werkt. Om de inhoud van onze websites te kunnen delen via uw sociale media, zoals Facebook en Instagram, gebruiken wij social media cookies.

Daarnaast maakt CompanyPass gebruik van analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor haar bezoekers. Met behulp van de software van een derde partij meten wij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij third party cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons onder andere inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt en waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen. Hierdoor zijn wij in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet naar personen te herleiden.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u uw persoonsgegevens wenst in te zien, een aanpassingen wilt laten doen of deze geheel wilt laten verwijderen, dan kunt u een verzoek hiervoor indienen. Uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u mailen naar klantenservice@comanypass.nl.

CompanyPass zal zo snel als mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Het beveiligen van onze websites en uw persoonsgegevens

CompanyPass is zich natuurlijk zeer bewust van het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen als het gaat om privacy. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om correct en veilig met uw persoonsgegevens om te gaan en de privacy van onze klanten en alle gebruikers van onze systemen te beschermen. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De websites van CompanyPass maken gebruik van betrouwbare SSL Certificaten om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door CompanyPass verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met CompanyPass op via info@companypass.nl

CompanyPass is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Churchillstraat 9, 2631 AK in Nootdorp
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 83041362
Telefoon: 085 – 029 0640
E-mailadres: info@companypass.nl
Klacht indienen

Als u vindt dat CompanyPass u niet op de juiste manier heeft geholpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wanneer er veranderingen zijn in onze programma’s, in wet- en regelgeving of ons privacy beleid, dan zullen wij onze privacyverklaring aanpassen. Let daarom altijd op de datum bovenaan de privacyverklaring en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.